Düşünce Özgürlüğü Haftası 3.-10.05.202

Reinhard Kleist

“Düşünce özgürlüğü bir fikirden daha fazlasıdır“ mottosuyla Alman Yayıncılar Birliği diğer ortaklarıyla beraber 03 – 10.05.2020 tarihleri arasını “Düşünce Özgürlüğü Haftası“ ilan ediyor.3 Mayıs Basın Özgürlüğü Günü’nden 10 Mayıs Kitap Yakma Günü’ne kadar olan haftada kitapçılık ve diğer alanlardaki birçok etkinlikle toplumun dikkatinin düşünce özgürlüğü konusuna çekilmesi amaçlanıyor. Goethe-Institut İstanbul Tarabya Kültür Akademisi olarak yazarlara bu konudaki görüşlerini sorduk.

Max Czollek

„Demokrasi direnme gücünü sivil toplumundan tedarik eder. Sivil toplumu oluşturan ise bireylerin ve toplulukların farklılığıdır. Demek ki radikal bir çeşitlilik çoğulcu toplumun direncinin temelini oluşturur. Bu nedenle uyum ve egemen kültür değil; ayrışma, dirençli şiirsellik ve düşünce özgürlüğü can alıcı ehemmiyette kavramlar ve yaklaşımlar olarak karşımıza çıkmaktadır.”

Olga Grjasnowa

“Düşünce özgürlüğünün değerini maalesef ancak onu yitirdiğimizde anlıyoruz. Düşünce özgürlüğü sadece devlet tarafından tanınan bir hak değil. Düşünce özgürlüğü aynı zamanda, peşinen itaat ederek kendi kendine sansür uygulamamayı da gerektiriyor; konuşmaktan veya düşünmekten korkmama anlamını da taşıyor. Öte yandan günümüzde çok revaçta olan ‘dilediğine dilediğini söyleyebilme özgürlüğünü’ içermiyor ve de başkalarına hakaret etmek, hatta onları insanca yaşama hakkından mahrum bırakmak için açık bir çek olarak algılanamaz.”

Nino Haratischwili

„Evet, gerçekten de korkunç, tuhaf, neredeyse gülünç. 21. Yüzyılda, dünyanın bize seçenek sunan, kendi gerçeklerimizi kendi kendimize keşfetmemize izin veren bir kısmında yaşama şansına sahip olduğumuzda, kendimizi ayrıcalıklı addedebiliyoruz. Bizim müzelerimiz acıları da, katlanılmaz olanı da sergileyebildiği için.“

Reinhard Kleist

“Genelde işimize gelmese de farklı görüşler üzerine yapılan tartışma ve değerlendirmeler demokrasinin özünü oluşturur. Aldatıcı bir güvenlik uğruna düşünce özgürlüğünün kolayca gözden çıkarılması kısa sürede yıkıcı sonuçlar verir ve doğrudan diktatörlüğe yol açar. Almanya’nın tarihi bunu birçok kez kanıtlamıştır.”

Burhan Sönmez

“Gelecek uzak görünmesin sana, aslında çok yakında. Kitaplardaki hayatları okuduğunda bunu daha iyi anlarsın. Annem böyle konuştuğu zamanlar onu sadakatle dinledim. Kitaplara inanmayı ondan öğrendim.” İstanbul İstanbul, s. 168