GÜLÇİN AKSOY & OLIVER SCHNELLER DOUBLE SOLO

Kategori

Sergi

Tarih

17. Kasım 2018, 18:00

Yer

Artist Studio Gülçin Aksoy
Kılıçali Paşa Mahallesi
İlyas Çelebi Sk. No:7
Beyoğlu/İstanbul

A. S. Bruckstein Çoruh’un hayata geçirdiği ve küratörlüğünü üstlendiği “Exhibits in Residence #2“ sergisinde İstanbullu sanatçı GÜLÇİN AKSOY kısa bir süre önce İstanbul’daki eski Galata Rum Okulu’nda sergilediği “Koristler Korosu” adlı enstalasyonuna getirdiği görsel yorumu Cihangir’deki kişisel stüdyosunda sergileyecek. Sanatçı “Koristler Korosu”nda siyasetçilerin resmi devlet ziyaretleri için üretilen ve devlet konuklarının ve öteki yüksek rütbeli siyasetçilerin portrelerinin dokunduğu bir dizi duvar halısını bir araya getirmişti: Richard von Weizsäcker, Helmut Kohl, Georg W. Bush, Vladimir Putin, Mao, Kral Fehd Bin Abdülaziz, Kemal Mustafa Atatürk, vb. Exhibit in Residence #2 sergimizde, sanatçının orijinal halıları ödünç aldığı devlet kurumlarına iade ettikten sonra ürettiği, hatıralık dokuma halıların temsili tasarçizimleri sergilenecek. Sergide, portrelerin karakalem temsili tasarçizimlerine (GÜLҪİN AKSOY  & STUDIO) Berlin/Rochester’lı besteci, ses sanatçısı ve psiko-akustikçi OLIVER SCHNELLER’in ses enstalasyonu eşlik edecek. Oliver Schneller portresi çizilen siyasetçilerin seslerini tarihi siyasal söylevlerin kayıtlarından yalıttı ve bunları bir parçalı-ses-korosunda bir araya getirdi. Bu sergide, temsili tasarçizimler ve parçalı sesler, küçük bir bütüncül sanat yapıtı formunda bir görsel-işitsel yoruma dönüşüyor.

Exhibits in Residence, 2018 yazında Berlin’de ilk kez izleyici önüne çıkan House of Taswir’in özgül sergi formatıdır. Exhibits in Residence, “Benim Küçük Hafıza Tanrıçam” adlı sanat ortamına mensup olan sanatçıların, birbirlerini kendi özel stüdyolarında düzenlenecek İkili-solo sergilere davet ettiği, in-situ (yerinde) sergilerden oluşur. Sergilenen bütün eserler satışa çıkarılır. Exhibits in Residence, bütün ekonomik faaliyetleri sanatçıların sanatsal çalışmalarının devam etmesine vakfedilen (kâr amacı gütmeyen), özerk bir sanatçı insiyatifidir.

Exhibits in Residence #2 Taswir Projects’in İstanbul’daki ilk resmi performansıdır.

Sanatçılar sergi açılışında bizzat bulunacaktır. A. S. Bruckstein Çoruh, Tarabya Kültür Akademisi’nin 2018-2019 dönemi konuk sanatçısı ve House of Taswir’in kurucusudur. Sanatçı bu duyurunun yayımlanmasına aracı olduğu için Tarabya Kültür Akademisi’ne teşekkür eder.

Sergi ve sanatçılar hakkında daha fazla bilgi için bkz. http://taswir.org

Görsel: Gülçin Aksoy, Chorus of Choristers, 2018. Gülçin Aksoy’un 2018’de Karaköy, İstanbul’da sergilenen “KORO” adlı solo sergisindeki enstalasyondan bir ayrıntı. Telif hakkı ve izni sanatçıya aittir.