Oda Projesi & Nadin Reschke

Oda Projesi; Özge Açıkkol Susut, Güneş Savaş ve Seçil Yersel’in 2000 yılından bu yana İstanbul’da oluşturdukları çokdisiplinli bir sanatçı kolektifidir. Kentsel nezihleştirme süreci nedeniyle yerlerinden edildikleri 2005 yılına kadar kâr amacı gütmeyen bağımsız mekânları birçok projeye, buluşmaya ve harekete ev sahipliği yaptı. Oda Projesi’nin şu anda hareketli ve mekâna bağlı olmayan bir yapısı vardır ve radyo, kitap, gazete gibi araçları kullanarak toplumsal ilişki modelleri, sosyal güvensizlik, kültürel çalışmalar ve ebeveynlik gibi konular üzerine düşünmeye devam etmektedir.

Nadin Reschke 1975 yılında Bernburg an der Saale’de dünyaya geldi, Wales Üniversitesi ve HfBK Dresden’de serbest sanat öğrenimi gördü. Sanatçı olarak farklı toplumsal bağlamlarda faaliyet gösteren Reschke’nin çalışmaları, süreçlerin ve iletişim anlarının tasarımına odaklanmaktadır. Yaşamını ve çalışmalarını Berlin’de sürdüren sanatçının işlerinin birçoğu kültürlerötesi bağlamlarda ortaya çıkıyor. Reschke kimlikleri, kolektif tarihi ve bireysel deneyimleri görünür kılmak için sıklıkla kumaş ve tekstil ürünleri kullanır. Çalışmaları çok sayıda uluslararası sergi kapsamında gösterilmiş ve yayımlanmıştır.

Oda Projesi & Nadin Reschke Haziran ila Eylül 2022 arası Allianz Kültür Vakfı tarafından desteklenen Almanya-Türkiye Ortak Üretim Bursları kapsamında Tarabya Kültür Akademisi konuk sanatçı ikilisi olarak İstanbul’da bulundu.