Angela Melitopoulos & Kerstin Schroedinger

Angela Melitopoulos deneysel medya sanatı –genellikle film(so)matik denemeler olarak adlandırdığı çok ekranlı video yerleştirmeleri– üzerine çalışan sanatçı. İzlediği çalışma yönteminde elektronik- dijital medya ve belgeleme bağlamında bellek politikaları, zaman, coğrafya ve kolektif hafıza konularına duyduğu ilgi ön plana çıkıyor. Doğrusal olmayan montaj tekniklerini ele alıyor, algı bağlamında hareketlilik konusunu irdeliyor ve arşiv ile hikâye anlatıları arasındaki ilişki üzerine çalışıyor. Son dönem araştırma projeleri aralarında Centre de Cultura Contemporània de Barcelona – CCCB (2022), Landesgalerie Krems (2022), Les Abattoirs Toulouse (2021), Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (2021), Gwangju Biennial (2021), Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla – CAAC Sevilla (2019), documenta 14, Kassel (2017) gibi mekânların bulunduğu çok sayıda uluslararası müzede sergilendi. Goldsmiths University of London’da öznelliklerimiz dahilinde makinavari canlıcılık kavramı konulu doktora tezini tamamlayan Melitopoulos, Kopenhag Royal Danish Academy of Fine Arts Media School’da profesör olarak ders verdi.

Kerstin Schroedinger performans temelli video, film ve ses performansları alanlarında çalışmaktadır. Çalışmaları ve küratörlük pratiği sıklıkla işbirliklerine dayanır. Tarihyazımı pratiği görüntü üretiminin gereçlerini, tarihsel doğrusallıkları ve temsilin ideolojik kesinliğini sorgulamakta ve sanayileşme ile film arasındaki tarihsel kesişme noktalarını araştırmaktadır. 2017 yılından bu yana Berlin’de sanatçıların yönettiği analog film laboratuvarı LaborBerlin üyesidir. Çalışmaları Whitney Museum of American Art, New York, Berlinale Forum Expanded, Wavelengths Toronto, mumok – Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Viyana, MIT List Visual Arts Center, Cambridge, MA, Photo Cairo #6 ve Henie Onstad Kunstsenter Oslo gibi çok sayıda mekânda gösterildi. 2020 yılından bu yana Melitopoulos ve Schroedinger ZONKEY adında bir müzik projesi üzerine çalışıyorlar.

Angela Melitopoulos & Kerstin Schroedinger Haziran ila Eylül 2022’de Tarabya Kültür Akademisi konuk sanatçısı olarak İstanbul’da bulundu.