David Ranan

David Ranan 1933 yılında Almanya’yı terk edip Filisin’e yerleşen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İsrail’de büyüdü, öğrenim gördü ve iktisat bilimcisi olarak meslek hayatına başladı. Yaklaşık kırk yıl önce Londra’ya taşındı, taşındıktan birkaç yıl sonra öğrenimine devam etti ve kültür ve siyaset bilimleri alanında doktorasını tamamladı.
 
Ranan Almanya ve İngiltere’de yaşamını sürdürmektedir.

Almanya’da yayımlanan kitapları:
SPRACHGEWALT: Missbrauchte Wörter und andere politische Kampbegriffe, (Hg.) (Dietz Verlag, 2021)
Muslimischer Antisemitismus – Eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden in Deutschland? (Dietz Verlag, 2018)
Die Schatten der Vergangenheit sind noch lang – Junge Juden über ihr Leben in Deutschland, (Nicolai Verlag, 2014)
“Ist es noch gut für unser Land zu sterben?“ – Junge Israelis über ihren Dienst in der Armee, (Nicolai Verlag, 2011)

David Ranan Ağustos ila Kasım 2022’de Tarabya Kültür Akademisi konuk sanatçısı olarak İstanbul’da bulundu.