Patrizia Bach | Şubat-Mayıs 2021

Çizer Patrizia Bach Berlin’de ve kısmen İstanbul’da yaşamakta ve çalışmalarını sürdürmekte. İki kentte de serbest sanat ve görsel iletişim alanlarında öğrenim gördü, 2014 yılında Kunsthochschule Berlin Weißensee’den Nanne Meyer’in öğrencisi olarak, Walter Banjamin’in Passagen yapıtını ele alan çizimlerle mezun oldu.

Bach’ın çalışmaları çoğunlukla, onları geleneksel anlamda resimlendirmeden, metinlerle ilişki kuruyorlar. Projelerini birkaç yılı kapsayan bir süreçte geliştiren sanatçı, geniş çaplı çizim yerleştirmelerine giden yolda farklı araçlara da yer veriyor. Bach’ın çalışma pratiği, disiplinlerarası iş birliklerini kapsadığı gibi, yalnız ve içe dönük çizim yolculuklarını da içeriyor.

Tarihin, günümüzde yaşanan her şeyin ayrılmaz parçası olduğu ve her daim baskılanmış geçmişle sürdürülen mücadeleye yansıdığı inancı, Patrizia Bach’ın tarihle olan kişisel ilişkisini şekillendirdiği gibi, çalışmaları üzerinde de önemli bir etkiye sahip.

2016 yılında sanatçı, Past in Each of its Moments be Citable (DEPO, Istanbul) başlıklı sergi projesini hayata geçirdi. Bu proje kapsamında Türkiye ve Almanya’dan sanatçıları, İstanbul’u Walter Benjamin’in Tarih Kavramı Üzerine Tezler’i çerçevesinde incelemeye davet etti. Proje kapsamındaki kendi çalışmalarını 2021’de Tarabya Kültür Akademisinde sürdürecektir.

Bach’ın projeleri, Berlinische Galerie (Berlin, 2020), Kunsthaus Langenthal (2020, İsviçre, Regina Dürig ile birlikte), DEPO, İstanbul (2018), Walter Benjamin in Palestine – on the Place and Nonplace of Radical Thought etkinliği Ramallah (Filistin, 2016) ve Akademie der Künste, Berlin’de (2014) gerçekleşen Walter Benjamin’in Passagen yapıtının çizimlerinin dijital baskısı etkinliği gibi çok sayıda mekan ve etkinlikte sergilendi.

Çalışmalarıyla çok sayıda bursa layık görüldü. Bunların arasında, Berlin Eyaleti Elsa Neumann Bursu (Nafög), Global Bursu, Berlin Senatosu Araştırma Bursu, DAAD Güzel Sanatlar Bursu ve Akademie Schloss Solitude Bursu bulunmaktadır. Passagen-Arbeit, Zeichnungen zu Walter Benjamin & Paris-Stadtplan; Zu Walter Benjamins ‚Passagen-Werk‘ başlıklı çalışması, Stiftung Kunstfonds Bonn tarafından desteklendi ve 2018 yılında Stiftung Buchkunst’un verdiği, Almanya’nın en güzel kitapları ödülüne aday gösterildi.

Patrizia Bach Şubat ila Mayıs 2021’de Tarabya Kültür Akademisi konuk sanatçısı olarak İstanbul’da bulunacak.