WHO’S IN TOWN? SHULAMIT BRUCKSTEIN & VERENA GERLACH

Kategori

Artist Talk / Sunum Performans

Tarih

14. Mart 2019, 19:00

Yer

SALT Beyoğlu
Açık Sinema
Asmalı Mescit Mahallesi
İstiklal Cad. No: 136
34430 Beyoğlu İstanbul

Dil

İngilizce

Ücret

Giriş ücretsiz

Link

SALT online

Tamamı harflerden oluşan bir ev nasıl inşa edilir?

Shulamit Bruckstein (Berlin) & Verena Gerlach (Berlin)

Teorisyen-sanatçı Shulamit Bruckstein ve kitap tasarımcısı Verena Gerlach tamamı harflerden oluşan bir evin nasıl inşa edileceğine dair çalışmalarını sunuyorlar. Shulamit Bruckstein, küratöryel ve kuramsal çalışmasında hayali bir Taswir Evi kuruyor: geniş alana yayılmış coğrafyalarda, zaman zaman bir araya gelen sanatçıların ve akademisyenlerin değişken birlikteliklerine dayanan metinler, sergiler, karşı coğrafyalar ve benzerlerini üreten bir kuram ve sanat platformu. Berlinli tasarımcı ve tipograf Verena Gerlach 2014’te Shulamit Bruckstein’ın kitabı “Taswir Evi”ni, kitabın mecrasını kendi çapında bir sergi performansına dönüştürerek tasarladı. Taswir Evi hem bir kitap hem de ortaklaşa çalışılan bir sanatsal organ. Taswir Evi nesnelerin, fikirlerin, mekânların serbest birlikteliğini deneyimliyor, eski Talmudik metinlerden, Aby Warbung’un haritalarından, Freud’un rüya çalışmalarından ve güncel sanatsal pratiklerden devralınan göstergebilim yöntemlerini benimsiyor. Taswir Evi alıntılama, tersine çevirme, yerinden etme, örtme, cut-up, remix, tekrarlama tekniklerini işliyor ve öncelikli olarak sanatçılar için sadece hayali hanelerden (harfler) oluşturulan sürdürülebilir, ama aynı zamanda göçebe bir ev inşa etmek için yöntem ve strateji geliştiriyor.

Shulamit Bruckstein bir düşünür, küratör, teorisyen-sanatçı ve sanat eleştirmeni. Taswir Evi – Şeyleri Yapmak ve Bozmak. Epistemik Mimari(ler) Üzerine Notlar’ın (2014) yazarı, sanatsal araştırma ve diasporaya dair düşünmek için hayata geçirilen ortak platform Taswir projelerinin (Berlin) kurucusu. Berlin, Kudüs, Bazel ve daha birkaç kentte felsefe ve kültür kuramı kürsülerinin yöneticiliğini yürüttü, görsel kuram, post-yapısalcılık, felsefe ve güncel sanat alanlarında yetmişten fazla yayını bulunuyor. Berlin’de Martin-Gropius-Bau’da 2010 yılında açılan Taswir sergisinin küratörlüğünü üstlendi. Shulamit halihazırda Tarabya Kültür Akademisi’nde sanatçı bursu programında yer alıyor.

Verena Gerlach bir grafik tasarımcısı, font tasarımcısı ve tipograf, Berlin’de bir stüdyosu var. 2006’dan bu yana Hatje Cantz ve Kerber Verlag gibi sanat kitabı yayıncıları için serbest kitap tasarımcılığı yapıyor. Verena Gerlach dünyanın dört bir yanında font tasarımı, tipografi ve dokumacılık alanlarında ders veriyor, atölyeler düzenliyor. Verena Gerlach küresel şirketler için kurumsal font tasarlamanın yanı sıra birçok uluslararası çağdaş sanatçı ve mimarın sanat kitapları için tipografi çalışması yapıyor. Verena Gerlach 2013 yılında Karbid – Hat Sanatından Font Tasarımına adlı kitabını yayımladı. 2014’te Bangalore Goethe-Institut’ta misafir sanatçı programında yer alıp hat sanatı ve Hindistan’daki tekstil endüstrisi üzerine çalıştı. Bu programın sonucunda Ramanagaram’da yaşayan temel sosyal haklardan yoksun bir grup genç kadınla birlikte yürüttüğü bir nakış projesi doğdu.