Kişisel Verilerin Kullanımına ve Onlarla ilgili Anket Düzenlenmesine ilişkin Beyanname

Almanya Dışişleri Bakanlığına ait internet sayfalarını kullanan kişiler veya bu sayfalardan belge vs. indirenler, anılan işlem sırasında geçici olarak bir protokol veri listesine kayıt edilir.

Kayıt işleminden önce her veri grubu IP adresi değiştirilerek anonimleştirilir.

Internet sayfasına ulaşıldığında aşağıda belirtilen veriler kayıt altına alınmaktadır:

  • Anonimleştirilen IP-adresi
  • Tarih ve saat
  • Tıklanan sayfa/indirilen verinin ismi
  • Aktarılan veri miktarı
  • Tıklamanın/indirmenin başarılı olup olmadığının bilgisi

Bu veriler sadece istatiksel amaç ve sunulanı iyileştirmek için değerlendirildikten sonra silinir.

Başka amaçlı kullanım veya üçüncü kişilere verilmesi söz konusu değildir.

Sayfalar tıklandığında tanımı sağlayabilmek için geçici olarak çerezler (cookie) bırakılmaktadır. Bunlarda kişisel veriler yer almakta ve oturum bittiğinde silinmektedir. Örneğin kullanıcıların erişim alışkanlıklarını belirlemek için kullanılan Java-Applet veya Activ-X-Control yerleştirilmemiştir.

Başvuru veya sipariş çerçevesinde belirtilen bilgilerle bağlantılı yazılan posta adresi veya e-posta adresi sadece yazışma ve gönderim amacıyla kullanılır.