Tarabya Kültür Akademisi’nin merkez organı olan Akademi Danışma Kurulu, Almanya Federal Meclisi ile Almanya Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinden, Federal Hükümet’in Kültür ve Medya Politikasından Sorumlu Devlet Bakanı ve Goethe-Institut temsilcilerinden oluşmaktadır. Akademi Danışma Kurulu üyeleri dört yıllığına atanmaktadır. Kurul, her görev döneminin başında yeniden atanabilir. Halihazırda görevde olan Akademi Danışma Kurulu 15 Ocak 2019 tarihinde atandı.

Akademi Danışma Kurulu jüri heyetini bursiyerlerin seçimiyle görevlendirirken, aynı zamanda Kültür Akademisi’nin çalışma ilkelerini, yönetmeliğini ve bursiyerlerin seçimiyle ilgili yöntemleri de belirler. Ayrıca Kültür Akademisi’ni ilgilendiren tüm konularda karar alma yetkisine sahiptir.

 

Akademi Danışma Kurulu Üyeleri

  DEVLET BAKANI MICHELLE MÜNTEFERING, MDB

  Almanya Federal Meclisi Üyesi ve Akademi Danışma Kurulu Başkanı

  DEVLET BAKANI PROF. MONIKA GRÜTTERS, CDU/CSU

  Federal Hükümet Kültür ve Medya Politikası Temsilciliği ve Akademi Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı

  ALOIS KARL, CDU/CSU

  Akademi Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı ve Almanya Federal Meclisi Üyesi

  INGO MIX

  Alman Hükümeti Kültür ve Medya Sorumlusu

  JOHANNES EBERT

  Goethe-Institut Genel Sekreteri

  BRIGITTE FREIHOLD, DIE LINKE

  Almanya Federal Meclisi Üyesi

  DR. ANDREAS GÖRGEN, MDG

  Dışişleri Bakanlığı

  DR. MARC JONGEN, AFD

  Almanya Federal Meclisi Üyesi

  ALEXANDER GRAF LAMBSDORFF, FDP

  Almanya Federal Meclisi Üyesi

  ELISABETH MOTSCHMANN, CDU/CSU

  Almanya Federal Meclisi Üyesi

  AYDAN ÖZOĞUZ, SPD

  Almanya Federal Meclisi Üyesi

  CLAUDIA ROTH, Die Grünen

  Almanya Federal Meclisi Üyesi

  ULLA SCHMIDT, MDB

  SPD