Isabella Gerstner

Görsel sanatçı Isabella Gerstner, 1980 yılında Almanya Ellwangen’da doğdu, şimdi Berlin ve Karlsruhe’da yaşamakta. Karlsruhe Üniversitesi Pedagoji ve Kültür Bilimleri bölümlerinden mezun olduktan sonra, Karlsruhe ve Stuttgart Devlet Güzel Sanatlar Akademilerinde heykeltıraşlık ve intermedial tasarım okudu. Isabella Gerstner 2011 yılından beri Lothar von Reißig oder warum die Türen immer offen sind (Lothar von Reißig ile sanatçı işbirlikleri veya kapılar neden her daim açıktır) ve Institut für großstädtische Indifferenzen (Büyükşehir Kayıtsızlıkları Enstitüsü) gibi sanatçı işbirliklerinin bir parçası. 2013 yılından beri ise Hür Pedagoji Meslek Okulu Stuttgart ve Karlsruhe’da ders vermektedir.

Sanatçı 2014 yılından beri Berlin’de yaşıyor ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Farklı Bağlamlarda Sanat Enstitüsü’nde lisansüstü master programında eğitim görüyor. Gerstner, Cusanuswerk bursiyeriydi, ayrıca Rotterdam ve Cité Internationale des Arts Paris’te yurtdışı çalışma programları için teşvik aldı. 2016 yılında Baden-Württemberg Sanat Vakfı’ndan çalışma bursu aldı.

Sanatçı yaratım sürecinde mekan ve alanların maddesel ve madde olmayan durumlarını, estetik düşünce, yazı ve eylem arasında hareket ederek araştırıyor. Bu şekilde soyut uyuşmazlık alanlarıyla çevrenin algısını ve ruh halini sorgulatan objeler, mekana has enstalasyonlar ve eylem alanları üretiyor.

Yarattığı objelerde bilinçli olarak malzeme ve görünüm arasındaki çelişkiyi, nesnelliğin görsel ve dokusal kıyaslamasını işliyor. Bu şekiller, tasarlayan ve tasarlanan unsurlar olarak ortaya çıkıp, bir şeyin ne olduğu ve nasıl göründüğüne yönelik algıyı sorgulatıyor. Enstalasyonlarını ise bir alanın işlevselliğine dayandırarak oluşturuyor, tarihi anlam ve mimari kullanım koşullarını değerlendiriyor ve böylelikle toplumsal oyun alanlarına işaret edip onları genişletiyor. Sanatıyla, başkalarıyla işbirliği, iletişim ve estetik deneyim alışverişi tasarlayan süreçler başlatıp eylem alanları oluşturuyor.

Isabella Gerstner 2015 yılında Berlin Bernau’da bu alandaki en kapsamlı projeyi gerçekleştirdi: Freie Parzelle (Özgür Parsel), mekana has bir çalışma olarak kavramsallaştırılmış, tarihsel anlamda zedelenmiş bir mekanın estetik potansiyelini sorgulayan ve bu sorgulamaya sanatçıların ve o yerin sakinlerinin bakış açılarını dahil eden bir sanatçı konutu.

Baden-Württemberg Sanat Vakfı’nda Die Ringelnatter kam zu spät (Su yılanı geç geldi) başlıklı son bireysel sergisinde fitz projesini gerçekleştirdi. fitz bir obje, bir yansıtma alanı, bir seyir mekanı, bir yükseltme. Ama her şeyden önce kaya parçalarını andıran ve değişik formasyonda modüller haline gelen, 26 karton unsurdan oluşan bir işaret.

Hâlâ devam eden bir proje olarak fitz şu anki konstelasyonuyla Berlin’de 26 evin oturma odasında yayılıyor, ev sakinlerinin hayatlarına sızıyor ve gündelik yaşamlarında gerçekleşiyor. Bu sanatsal çalışmaların temelinde malzeme, enerji ve varoluşsal bir dahil etme arasındaki etkileşim, bir iktisadın “dayanma” durumundan, hanede tasarruf etme’ye kaydırılması yatıyor.

Sanatçı, Tarabya Kültür Akademisi’nde geçirdiği dönem esnasında İstanbul yakınlarında bir fabrikada bileme araçlarını araştırdığı son sanatsal projesi üzerinde çalıştı: Mekan. Malzeme. Entegre edilemeyen artıklar.

Isabella Gerstner daha önce 2017 yılının Ocak ve Mayıs ayları arasında, ardından Ocak ve Nisan 2018 arası dönem için tekrar bursiyer olarak Tarabya Kültür Akademisi’ne geldi.