Itamar Gov, Credit: Matan Radin

İtamar Gov

Itamar Gov, külliyatı plastik ve mekansal yerleştirmelerin yanı sıra grafik ve video çalışmaları kapsayan, disiplinler arası bir sanatçıdır. Projeleri tarih, ideoloji ve estetik arasındaki karmaşık ilişkilerle ilgilenirken, aynı zamanda kişisel, kolektif ve kurumsal belleğin çeşitli biçemlerini araştırır. Gov’un çalışmalarının çıkış noktası, genel geçer kabul gören kültürel ananeler, mutabakatlar ve jestlere karşı araştırmacı bir kuşkudur. Sürekli araştırmaya dayanan işleri, sanat ve siyasetin kesişim kümesi etrafında dönerken bilinen ile varsayılan arasındaki güçlü gerilimi öne çıkarıyor ve olgu ile gerçekdışı, realite ile tahayyül arasında net sınırlar olduğu yönündeki her türlü kabulü sorguluyor. Gov izleyiciyi, öncesinde eksiksiz bir tablo sunmaksızın, eserlerinin unsurlarıyla haşır neşir olmaya ve meraklı bir sürecin içinde yer almaya davet ediyor. Gov’un eserlerinin sergilendiği son mekanlar arasında Salzburger Kunstverein, Kunstverein Hannover, Kunsthalle Mannheim, Roma’daki Mattatotio ve Galerie Zilberman bulunuyor. Aynı zamanda documenta 14’ün (Kassel ve Atina), Haus der Kulturen der Welt’in (Berlin) yanı sıra Fondazione Adolfo Pini’nin (Milano) küratörler ekibinde yer aldı ve Cité Internationale des Arts (Paris) ve Nordic Artists’ Centre’dan (Dale) konuk sanatçı bursu aldı.

Itamar Gov, konuk sanatçı olarak Haziran ile Eylül 2024 tarihleri arasında Tarabya Kültür Akademisi’nde bulunacak.