Silvina Der-Meguerditchian

1967’de Buenos Aires’te doğan sanatçı Silvina Der-Meguerditchian, Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. Çalışmalarında aidiyet, azınlıkların toplumdaki rolü ve bir “geçiş aralığı” potansiyeli gibi temaları ele alıyor. Hafıza ve arşivlerle çalışma, sanatsal uğraşısının odak noktasında bulunuyor. Son beş yılda giderek artan bir biçimde İstanbul’da projeler üretti, Theater Ballhaus Naunynstrasse ve Maxim Gorki Theater’le (Berlin), ayrıca Anadolu Kültür Vakfı’yla (İstanbul) ortak çalışmalar yaptı.

Ermeni Osmanlı tarihi için yapılmış bir multimedya hatıra defteri olan Huşamadyan projesinin sanatsal direktörlüğünü üstlendi (www.houshamadyan.org). 2015 yazında katıldığı 56. Venedik Bienali’nde Ermeni pavyonu Armenity, en iyi ulusal temsil kategorisinde Altın Aslan’la ödüllendirildi. 2015 sonbaharında İstanbul’da “Torunlar, Aidiyetin yeni coğrafyaları” sergisinin küratörlüğünü yaptı.

Silvina Der-Meguerditchian Mayıs-Ekim 2014 tarihleri arasında ve tekrar Eylül-Ekim 2015 tarihleri arasında konuk sanatçısı olarak Tarabya Kültür Akademisi’nde bulundu.