Photo: Sterngast

Ulrich Gutmair | Temmuz 2020 – Ağustos 2020

Ulrich Gutmair, FU Berlin’de tarih bilimi ve gazetecilik okudu. Yaklaşık yirmi yıldır günlük gazete ve dergilerde, ağırlıklı olarak pop kültür ve tarih temalı yazılar yazıyor. 2007’den beri taz’ın kültür sayfaları editörü. Die ersten Tage von Berlin. Sound der Wende (Berlin’in İlk Günleri. Dönüşümün Sesi) adlı kitabı 2018’de Klett-Cotta yayınevi tarafından yayımlandı. Gutmair Berlin’de yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Ulrich Gutmair Ekim 2019 – Ocak 2020 tarihleri arasındaTarabya Kültür Akademisi’nin konuk sanatçısı olarak İstanbul’da bulundu. Sanatçı Temmuz-Ağustos 2020 aylarında çalışmalarını tekrar Tarabya Kültür Akademisi’nde sürdürecektir.