Burs Programları

Tarabya Kültür Akademisi farklı dallarda çalışan sanatçılar ile kültür alanında faaliyet gösteren kişilere, kendilerini dört ila sekiz ay arasında İstanbul’da misafir etmek üzere açık çağrı yöntemiyle burs olanakları sunmaktadır. Burslar, Türkiye ile Almanya arasındaki kültürlerötesi etkileşime sıradışı bir katkı sağlamakta ve her iki toplumu yoğun bir şekilde katılıma teşvik etmektedir.

Hedef Kİtle

Çalışmaları ya da yayınları sayesinde kamuoyu tarafından tanınırlık ve sıra dışı başarı kazanmış ve Almanya’da ikamet edip çalışmalarını sürdüren sanatçılar; bunun yanı sıra –Türk-Alman ortak üretim bursları kapsamında-  Almanya’da ve Türkiye’de ikamet eden sanatçılardan oluşan ikililer başvuruda bulunabilirler. Halen yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Ortak Üretim Bursları başvuruları için bazı örnekler:

  • Türkiye’de yaşayan bir yönetmen Almanya’da yaşayan bir senarist ile yeni bir proje üzerinde çalışabilir
  • Türkiye’de yaşayan bir müzisyen Almanya’da yaşayan bir besteci ile bir kaç ay çalışma yapmak isteyebilir
  • Almanya‘da görsel sanatlar alanında çalışan bir sanatçı Türkiye‘den bir görsel sanatçı ile ortak bir proje gerçekleştirmek isteyebilir.

Burs Verİlen Alanlar

Mimarlık, Güzel Sanatlar, Sahne Sanatları, Tasarım, Edebiyat, Müzik, Sinema, Basın-Yayın, Kültür Teorileri

Burs Takvİmİ

Burs süresi 4 ila 8 aydır. Yazılı talepte bulunulması durumunda burs süresi, bitiminden itibaren 2 ay daha uzatılabilir. Burs başlangıcından itibaren 7 daire kullanıma hazır olacaktır.

Almanya’da İkamet Eden Bursiyerler İle İlgili Genel Şartlar

Almanya’da ikamet eden ve yaşayan bursiyerlere ailelerini beraberinde getirebilirler. Çocukların bakımından ebeveynler sorumludur. Alman Büyükelçiliği İlkokulu ve Alman Büyükelçiliği Anaokulu ücretlerine ilişkin bilgileri burada bulabilirsiniz. Alman Okulu’nun ortaokulu ve lise ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek, temel düzeyde Türkçe bilmek tercih sebebidir.

Burs Programı Kapsamında Sunulan İmkânlar

Burs almaya hak kazanan sanatçılar, seçkin bursiyerlerden oluşan bir ortamda çalışma imkânı elde ederler. Atölye işlevi gören çok amaçlı bir odanın, içerisinde bateri ve Steinway marka piyano bulunan bir prova mekanının, aynı zamanda da çeşitli amaçlar için kullanılacak bir etkinlik salonunun ortak kullanım imkânı sunulmaktadır. Bunun dışında, bursiyerler, sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve eserlerin sergilenmesi amacıyla proje kapsamındaki malzeme giderlerininin karşılanması için  başvurada bulunabilirler. Burs programı Almanya Ankara Büyükelçiliği tarafından  desteklenmektedir. Programın küratörlüğünü yürüten Goethe-Institut, aynı zamanda Türkiye’deki sanat camiası ile iletişim ağı oluşturma ve projelerin gerçekleştirilmesini destekleme görevlerini de üstlenir.

Almanya’da İkamet Eden Bursiyerler

Bursiyerlerin geçim masraflarına destek sağlamak üzere öngörülen aylık sabit ödenek 2.500 Avro olup, bu tutar nakit olarak ödenecektir. Bunun dışında, söz konusu burs programının sunduğu diğer imkânlar şunlardır: Eşyalı bir ikamet yeri tahsisi (Bursiyerlere mutfak ve banyolu bir daire tahsis edilecektir. 20 Avro tutarındaki aylık sabit su, elektrik, ısınma ve temizlik giderleri bursiyerler tarafından karşılanacaktır.)

Bursiyerlerin program süresindeki seyahat, ulaşım vb. giderleri de bu ödenek içinden karşılanacaktır. Almanya’da ikamet eden bursiyerlere Tarabya Kültür Akademisi tarafından sağlanan destek, nakit ödenek ve ayni hizmeti kapsamaktadır.

Türkiye-Almanya Ortak Üretim Bursları

Türkiye-Almanya Ortak Üretim Bursları, Allianz Foundation iş birliği ile gerçekleşmektedir. Vakfın misyonu, gelecek nesiller için daha iyi yaşam koşulları sağlamaktır. Sosyal değişim için fikirler geliştiren, çağımızın acil sorunlarına yönelik çözümlere yeni yaklaşımlar getiren ve sosyal adalet, açık toplumlar ve üzerinde yaşamaya değer bir gezegenin korunması için çalışan sanatçıları ve girişimleri destekler. Yukarıda belirtilen fikir ve soruları ele alan başvurular kabul edilmektedir. Allianz Foundation hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Ortak üretim burslarına hak kazanan sanatçı ikililerinin her bir ortağı, ortak sanatsal projelerini hayata geçirmek üzere aylık nakit burs ödeneği alacaktır. Almanya’dan gelen sanatçıların alacağı burs miktarı Tarabya Kültür Akademisinin diğer bursiyerlerine verdiği ödenekle aynıdır.

Türkiye’den konuk sanatçılar ise aylık 2.000 EUR (TL olarak güncel döviz kuru üzerinden) ödenek alacaktır. Sanatçı ikililerinin Türkiye’den başvuran ortaklarının bursu Allianz Foundation desteğiyle gerçekleşmektedir. Programa Türkiye’den katılan konuk sanatçıların –Almanya’dan gelen ortaklarında olduğu gibi- organizasyon ve destek konularında muhatabı Tarabya Kültür Akademisi olacaktır.

Ortak üretim burslarına hak kazanan sanatçı ikililerinin Türkiye’den başvuran ortağının İstanbul dışında ikamet etmesi durumunda, bursiyerin ek bir konaklama desteği için başvurma imkanı bulunmaktadır. İkililerin Türkiye’den başvuran ortakları Tarabya Kültür Akademisi’nin haftalık olarak gerçekleşen “Tarabya Tuesdays” buluşmaları dahil tüm etkinliklerine katılabilir, Akademinin atölye ve diğer ortak alanlarından faydalanabilirler ve tüm süreçlere Almanya’dan gelen konuk sanatçılarla eşit haklara sahip olarak dahil olurlar. Programa Türkiye’den katılan konuk sanatçılara Tarabya Kültür Akademisinde konaklama imkanı sunulamamaktadır.

Tarabya Kültür Akademisi geçmiş dönem konuk sanatçılarının başvuruda bulunmaları mümkün değildir.

Beklentİler

Bursiyerler burs programı süresince İstanbul’da bulunmayı taahhüt ederler. Bursiyerlerin üzerinde çalıştıkları projeden bağımsız bir nedenle toplam burs programı süresinin onda birini aşacak şekilde kent dışında bulunmaları halinde, kendilerine sunulan nakit ödenek geriye dönük olarak kısmen kesilebilir. Zorunlu kişisel sebeplerin oluşması durumunda, Kültür Akademisi yönetimi özel koşulları göz önünde bulundurarak istisnai kararlar verebilir. Bursiyerler toplam program süresinin dörtte birini aşacak şekilde programa katılmadıkları takdirde burs haklarını yitirirler. Bursun kabulü, burs kapsamında sunulan destek imkanlarından faydalanma yükümlülüğünü beraberinde getirir. Burs programı boyunca, bursiyerlerin sürdürdüğü sanatsal çalışmaların somut neticeler vermesi beklense de, bu konuda herhangi bir zorunluluk yoktur. Burs süresi esnasında ortaya çıkan olası eserlerin yayınlanması veya sergilenmesinde, Tarabya Kültür Akademisinin katkılarının belirtilmesi zorunluluğunu beraberinde getirir. Almanya’dan gelen bursiyerlerin, konuk edildikleri ülkeye ön yargısız ve yeni deneyimlere açık bir şekilde yaklaşmaları, Türkiye’deki kültür-sanat çevreleriyle bağlantılar kurmaya istekli olmaları ve etkinliklere katılmaları özellikle beklenmektedir. Burs programı bittikten sonra her bursiyer, program boyunca edindiği izlenim ve deneyimler hakkında yazılı bir rapor hazırlayacaktır.

Akademi yönetmeliği

İdari Kurallar

Bursİyerlerİn Seçİmİ

Bursiyerler bağımsız bir jüri tarafından belirlenir. Alanında uzman beş üyeden oluşan jüri, başvuruların sanatsal niteliğini değerlendirmeye alır. Kültür Akademisi, bağımsız jürinin değerlendirmesine dayanarak bursiyerlerin nihai seçimini gerçekleştirir. Bu amaçla, Kültür Akademisi yönetimi, Akademi Danışma Kurulu Başkanı ve bağımsız Jüri Başkanından oluşan bir seçici kurul oluşturulur.

Yapılan burs başvuruları ile ilgili herhangi bir yasal hak talebinde bulunulamaz.

 

Türk-Alman Ortak Üretim Bursları Allianz Foundation ile işbirliği içinde verilmektedir.

Allianz Founation, Berlin’de kayıtlı ofisi bulunan, medeni hukuka göre tüzel kişiliğe sahip bir vakıftır. Avrupa ve Akdeniz bölgesinde sivil toplum, çevre, sanat ve kültür alanlarında faaliyet göstermekte ve projelere destek vermektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Ekim 2024 ve Eylül 2025 dönemine ait burs başvuru süresi 15 Aralık Cuma günü, saat 23.59 itibariyle sona ermiştir. Şu anda burs başvurusu mümkün değildir. Başvuru sonuçlarınız  2024 Haziran ayında tarafınıza iletilecektir. Başvurular ile ilgili sorularınız için  info@kulturakademie-tarabya.de adresine mail  gönderebilirsiniz. Bir sonraki açık çağırı sonbahar 2025’te gerçekleşecektir. Son açık çağırı için gerekli başvuru belgelerini buradan inceleyebilirsiniz:

Başvuru belgeleri (Almanca)
Başvuru belgeleri (İngilizce)