Ulrich Gutmair | Ekim 2019-Ocak 2020

Photo: Sterngast

Ulrich Gutmair, FU Berlin’de tarih bilimi ve gazetecilik okudu. Yaklaşık yirmi yıldır günlük gazete ve dergilerde, ağırlıklı olarak pop kültür ve tarih temalı yazılar yazıyor. 2007’den beri taz’ın kültür sayfaları editörü. Die ersten Tage von Berlin. Sound der Wende (Berlin’in İlk Günleri. Dönüşümün Sesi) adlı kitabı 2018’de Klett-Cotta yayınevi tarafından yayımlandı. Gutmair Berlin’de yaşıyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

Ulrich Gutmair Ekim 2019 ve Ocak 2020 tarihleri arasında Kültür Akademisi’nin konuk sanatçısı olarak Tarabya’da bulunacak.