Burs Programları

Tarabya Kültür Akademisi farklı disiplinlerden sanatçılara açık burs çağrısı çerçevesinde, her yıl dört ila sekiz ay arasında İstanbul’da konaklamalı burs olanağı sunmaktadır.

 

Hedef Kİtle

Çalışmaları ya da yayınları sayesinde kamuoyu tarafından tanınırlık kazanmış sıra dışı sanatçılar
Çalışma alanı ve ikameti Almanya’da olan sanatçılar
Halen yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Burs Verİlen Alanlar

Mimarlık, Güzel Sanatlar, Sahne Sanatları, Tasarım, Edebiyat, Müzik, Sinema, Basın-Yayın, Kültür Teorileri

Burs Takvİmİ

Burs süresi 4 ila 8 aydır. Yazılı talepte bulunulması durumunda burs süresi, bitiminden itibaren 2 ay daha uzatılabilir. Burs başlangıcından itibaren 7 daire kullanıma hazır olacaktır.

Genel Şartlar

Bursiyerler ailelerini beraberinde getirebilir. Çocukların bakımı aile tarafından üstlenilmeli ve garanti altına alınmalıdır. Çocuğunu tek başına büyüten anne ya da babalar, reşit olmayan çocukları için yazılı başvuruda bulunarak bakım ve okul masrafları için ek bir ödeme talebinde bulunabilecektir. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilmek, temel düzeyde Türkçe bilmek tercih sebebidir.

Burs Programı Kapsamında Sunulan İmkânlar

Burs almaya hak kazanan sanatçılar, seçkin bursiyerlerden oluşan bir ortamda çalışma imkânı elde ederler.

Bunun dışında, söz konusu burs programının sunduğu diğer imkânlar şunlardır:
Eşyalı bir ikamet yeri tahsisi
(Bursiyerlere mutfak ve banyolu bir daire tahsis edilecektir. 100 TL [yaklaşık 25 Avro] tutarındaki aylık sabit su, elektrik, ısınma ve temizlik giderleri bursiyerler tarafından karşılanacaktır.)

Atölye işlevi gören çok amaçlı bir odanın, içerisinde bateri ve Steinway marka piyano bulunan bir prova odasının, aynı zamanda da çeşitli amaçlar için kullanılacak çok fonksiyonlu bir etkinlik salonunun ortak kullanım imkânı.

Bursiyerlerin geçim masraflarını karşılamak için öngörülen aylık sabit ödenek 2.500 Avro olup bu tutar nakit olarak ödenecektir. Bursiyerlerin program süresindeki seyahat, ulaşım vb. giderleri de bu ödenek içinden karşılanacaktır. Almanya’da ikamet eden ve yaşayan bursiyerlere Tarabya Kültür Akademisi tarafından sağlanan destek, nakit ödenek ve ayni hizmeti kapsamaktadır. Bunun dışında, bursiyerler, sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve eserlerin sergilenmesi amacıyla proje kapsamındaki malzeme giderlerini talep etme hakkına sahiptir.

Burs programı Almanya Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Programın küratörlüğünü yürüten Goethe-Institut, aynı zamanda Türkiye’deki sanat camiası ile iletişim ağı oluşturma ve projelerin yerinde gerçekleştirilmesini destekleme görevlerini de üstlenir.

 

Beklentİler

Bursiyerler burs programı boyunca Kültür Akademisi’nde bulunmayı taahhüt ederler. Şayet bursiyer projeye bağlı olmayan bir nedenle toplam burs programı süresinin onda birini aşacak şekilde projeyi sürdürmezse, kendisine sunulan nakit ödenek sonradan azaltılabilir. Proje mecburi kişisel sebeplerden ötürü sürdürülemezse, Kültür Akademisi Yönetimi, istisnai koşulları göz önüne alarak karar verme hakkına sahiptir. Şayet bursiyer, toplam program süresinin dörtte birini aşacak şekilde projeye iştirak etmezse, burs kapsamında kendisine sunulan ikamet hakkını kaybetmiş sayılır. Bursun kabulü, burs kapsamında sunulan desteğin kullanım yükümlülüğünün temelini oluşturur. Burs programı boyunca bursiyerlerden somut sanatsal çalışmalar üretmeleri arzu edilir, ancak bu konuda herhangi bir yükümlülük söz konusu değildir. Bursiyerlerin program sırasında sanatsal çalışmalar ortaya çıkarmaları durumunda, bu çalışmaların yayımlanması ya da sergilenmesi Tarabya Kültür Akademisi’nin desteğiyle gerçekleşir. Bursiyerlerden, bilhassa misafir olacağı ülkeye karşı açık fikirli olmaları, Türkiye’deki sanat camiasıyla iletişim kurmak için istekli olmaları ve sanatsal etkinliklere katılmaları beklenmektedir. Burs programı bittikten sonra her bursiyer, program boyunca edindiği izlenim ve deneyimler hakkında bir rapor hazırlayacaktır.

Bursİyerlerİn Seçİmİ

Tarabya Kültür Akademisi’nin bursiyerlerini bağımsız bir jüri heyeti seçer. Alanında uzman beş üyeden oluşan jüri, başvuruların sanatsal niteliğini değerlendirmeye alır. Burs verme konusunda yasal bir iddiada bulunulamaz. Başvurular web sayfasında bulunan online başvuru sayfası üzerinden de yapılabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Ekim 2020 ve Eylül 2021 dönemine ait başvuru süresi 30 Kasım itibariyle sona ermiştir. Şu anda burs için başvurmak mümkün değildir. Başvurunuzun sonucu Mayıs 2020’de tarafınıza bildirilecektir. Başvuru prosedürüne ilişkin diğer sorularınızı kulturakademie-istanbul@goethe.de adresine iletebilirsiniz.

Tarabya Kültür Akademisi ve son başvuru tarihleri ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz lütfen bültenimize abone olun.

Bursiyerler

  • Yıl
  • Bölüm
  • A–Z

*Güncel bursiyerleri