Burs Programları

Tarabya Kültür Akademisi farklı disiplinlerden sanatçılara açık burs çağrısı çerçevesinde her yıl dört ile sekiz ay arasında konaklamalı kalışlar için İstanbul’da burs olanakları sunmaktadır.

Hedef Kİtle

Çalışmaları ya da yayınları sayesinde kamuoyu tarafından tanınırlık kazanmış sıra dışı sanatçılar
Çalışma alanı ve ikameti Almanya’da olan sanatçılar
Almanya ve Türkiye’de ikamet etmekte olup, iki kişilik tandem partnerliği şeklinde ortak bir burs almak isteyen yaratıcı ekipler
Halen yükseköğrenimine devam eden öğrencilerin başvuruları kabul edilmemektedir.

Burs Verİlen Alanlar

Mimarlık, Güzel Sanatlar, Sahne Sanatları, Tasarım, Edebiyat, Müzik, Sinema, Basın-Yayın, Kültür Teorileri

Burs Takvİmİ

Son Başvuru Tarihi: 16 Ocak 2019
Burs süresi 4 ila 8 aydır. Yazılı talepte bulunulması durumunda burs süresi, bitiminden itibaren 2 ay daha uzatılabilir. Burs başlangıcından itibaren 7 adet apartman dairesi kullanıma hazır olacaktır.

Genel Şartlar

Bursiyerlerin ailelerini berberlerinde getirme imkânları vardır. Ailede bulunan çocukların bakımı bizzat velisi tarafından üstlenilmeli ve garanti altına alınmalıdır. Çocuğunu tek başına büyüten anne ya da babalar, reşit olamayan çocukları için yazılı başvuruda bulunarak bakım ve okul masrafları için ek bir ödeme talebinde bulunabileceklerdir. İyi derecede Almanca ve İngilizce bilgisi ile temel düzeyde Türkçe bilgisi tercih sebebidir.

Burs Programı Kapsamında Sunulan İmkânlar

Burs almaya hak kazanan sanatçılar, seçkin bursiyerlerden oluşan bir ortamda çalışma imkânı elde ederler.

Bunun dışında, söz konusu burs programının sunduğu diğer imkânlar şunlardır:
Eşyalı bir ikamet yeri tahsisi
(Bursiyerlere mutfak ve banyolu bir daire tahsis edilecektir. 100 TL (yaklaşık 25 Avro) tutarındaki aylık sabit su, elektrik, ısınma ve temizlik giderleri bursiyerler tarafından karşılanacaktır.)

Atölye işlevi gören çok amaçlı bir odanın, içerisinde bateri ve Steinway marka piyano bulunan bir prova odasının, aynı zamanda da çeşitli amaçlar için kullanılacak çok fonksiyonlu bir etkinlik salonunun ortak kullanım imkânı

Bursiyerlerin geçim masraflarını karşılamak için öngörülen aylık sabit ödenek 2.500 Avro olup bu tutar nakit olarak ödenecektir. Bursiyerlerin program boyunca oluşacak seyahat, ulaşım ve vb. giderleri de bu ödenek içinden karşılanacaktır. İkamet yeri ve yaşam alanı Almanya’da bulunan bursiyerlere Tarabya Kültür Akademisi tarafından sağlanan destek nakit ödenek ve ayni hizmeti kapsamaktadır. Türkiye’de yaşayan bursiyerlere nakit burs ödemesi yapılmaz. Bunun dışında, bursiyerler, sanatsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve eserlerin sergilenmesi amacıyla proje bağlamında oluşan malzeme giderlerini de talep etme hakkına sahiptir.

Burs programı Almanya Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenmektedir. Programın küratörlüğünü yürüten Goethe-Institut, aynı zamanda Türk sanat camiası ile iletişim ağı oluşturma ve projelerin yerinde gerçekleştirilmesini destekleme görevlerini de üstlenir.

Beklentİler

Bursiyerler burs programı boyunca Kültür Akademisi’nde bulunmayı taahhüt ederler. Şayet bursiyer projeye bağlı olmayan bir nedenle ve toplam burs programı süresinin onda birini aşacak bir süre boyunca projeye katılım sağlamazsa, kendisine sunulan nakit ödenek sonradan azaltılabilir. Projeye katılım mecburi kişisel sebeplerden ötürü sağlanamazsa, Kültür Akademisi Yönetimi, istisnai koşulları göz önüne alarak karar verme hakkına sahiptir. Şayet bursiyer, toplam program süresinin dörtte birini aşacak şekilde projeye iştirak etmezse, burs kapsamında kendisine sunulan ikamet hakkını kaybetmiş sayılır. Bursun kabulü, burs kapsamında sunulan desteğin kullanım yükümlülüğünün temelini oluşturur. Burs programı boyunca bursiyerlerden somut sanatsal çalışmalar üretmeleri arzu edilir, ancak bu konuda herhangi bir yükümlülük söz konusu değildir. Bursiyerlerin program sırasında sanatsal çalışmalar ortaya çıkarmaları durumunda, bu çalışmaların yayımlanması ya da sergilenmesi Tarabya Kültür Akademisi’nin desteği ile gerçekleşir. Bursiyerlerden, bilhassa misafir olacağı ülkeye karşı açık fikirli olmaları, Türk sanat camiasıyla iletişim kurmak için istekli olmaları ve sanatsal etkinliklere katılım göstermeleri beklenmektedir. Burs programı bittikten sonra her bursiyer, program boyunca edindiği izlenim ve deneyimler hakkında bir rapor hazırlayacaktır.

Bursİyerlerİn Seçİmİ

Tarabya Kültür Akademisi’nin bursiyerlerini bağımsız bir jüri heyeti seçer. Alanında uzman beş üyeden oluşan jüri heyeti, başvuruların sanatsal niteliğini değerlendirmeye alır. Burs verme konusunda yasal bir iddiada bulunulamaz. Başvurular web sayfasında bulunan online başvuru sayfası üzerinden de yapılabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ

Ekim 2019 ve Eylül 2020 dönemine ait burs başvuru süresi 16 Ocak Çarşamba günü, saat 23.59 itibariyle sona ermiştir. Şu anda burs başvurusu mümkün değildir. Başvuru sonuçlarınız  2019 Nisan ayında tarafınıza iletilecektir. Başvurular ile ilgili sorularınız için  kulturakademie-istanbul@goethe.de adresine mail  gönderebilirsiniz. Bir sonraki açık çağırı sonbahar 2019’ta gerçekleşecektir. Son açık çağırı için gerekli başvuru belgelerini buradan inceleyebilirsiniz.

Tarabya Kültür Akademisi ve son  başvuru tarihleri ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak isterseniz lütfen bültenimize abone olun.

Bursiyerler

  • Yıl
  • Bölüm
  • A–Z

*Güncel bursiyerleri