Nadin Reschke ve Oda Projesi: Açık Çağrı

Kategori

Open Call

Tarih

19. Temmuz 2022
– 16. Ağustos 2022

Dil

İngilizce ve Türkçe

Ücret

Ücretsiz

Elden dile-Kulaktan kulağa-Andan ana
Feminizm ve kadınlık perspektifinden pandemi diyalogları (taslak başlık)

Nadin Reschke ve Oda Projesi, Tarabya’daki ortak üretim programı süresince, pandeminin kadınlar üzerindeki etkilerini ele alan ortak bir proje üzerinde çalışıyorlar. Çalışmalarının ortak noktasında, iletişim alanları oluşturma ve hitap ettikleri birbirinden farklı kitleleri bu alana dahil etme çabası bulunuyor.

Pandemiyle ilgili deneyimlerimizi kolektif bir süreçte tüm kadınlarla ve kendini kadın olarak tanımlayan herkesle paylaştığımızda nelerle karşılaşıyoruz? Pandemi bir kırılganlık katalizörü görevi gördü. Toplumsal cinsiyet rolleri değişti. Şimdilerde eskiye geri mi dönüyoruz acaba? Sizlerle birlikte pandemi izolasyonunun (sanatsal) üretimimiz ve günlük yeniden üretim pratiğimiz üzerindeki etkilerini paylaşabileceğimiz ve araştırabileceğimiz bir alan yaratmak istiyoruz. Çalışmalarımız Annelik, Kız Kardeşlik ve Kadınlar Arası Dayanışma kavramlarını ve ataerkil bir toplumda görünürlük mücadelelerini temel alıyor. Bu bağlamda, bir araya gelme ve kişisel deneyimlerin karşılıklı paylaşımı ile ortaya çıkan görünürlük, güçlenme ve dönüşüm ihtiyacından hareket ediyoruz.

Bu nedenle sizleri aşağıdaki sorular üzerine canlı bir sohbete davet ediyoruz: Pandemi, günlük rutinimizde bakım işi açısından ne tür değişimler yarattı? Pandemiyle başa çıkmak için hangi stratejileri keşfettik? Kendi kırılganlığımızla nasıl yüzleşebiliriz? Kadınların güçleneceği sosyal bir değişim alanı açan feminist annelik pratiklerinin araştırılması nasıl mümkün kılınır? Sizleri Tarabya Çay Evi’nde bir araya gelerek, bize rehberlik etmesi için kumaşlar üzerine bastığımız sorular etrafında gerçekleştireceğimiz 3 atölye çalışmasına davet ediyoruz. Sohbetlerde sadece arşiv amaçlı olarak ses kaydı yapacağız ve kişisel hikaye anlatma anları yaratmak ve malzemenin yardımıyla fiziki bir görünürlük sağlamak için farklı tekstil tekniklerini birlikte kullanacak ve keşfedeceğiz. Reschke’nin tekstil üzerine çalışma deneyimlerini, kolektif bir süreçle, bedenlerin ve seslerin sinerjilerinin bir dizi kumaş posterde bir araya geldiği ve İstanbul’da gerçekleşecek performatif bir etkinlik hayal ediyoruz.

Atölye Tarihleri:
1. Atölye Çalışması: 19.07.2022 15.00-18.00
2. Atölye Çalışması: 09.08.2022 15.00-18.00
3. Atölye Çalışması: 16.08.2022 15.00-18.00

Atölyelerin tümüne katılmanızı tercih ederiz, ancak böyle bir zorunluluk bulunmuyor. Atölye çalışmaları İngilizce ve Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.

Kayıt:
E-posta yoluyla kayıt olunmasını rica ederiz: dialogues.around.pandemic@gmail.com (sınırlı sayıda katılımcı kabul edilecektir).
Lütfen neden katılmak istediğinizi açıklamak ve her üç atölyeye de katılıp katılmayacağınızı ve çocuk bakımına ihtiyacınız olup olmadığını belirtmek için google formunu doldurunuz.
Proje, 7.09.2022 tarihinde Tarabya Kültür Akademisi’nde tüm katılımcıların ve bileşenlerin bir araya geleceği bir Açık Forum ile sona erecektir.

NADIN RESCHKE, Berlin’de yaşayan ve farklı sosyal bağlamlarda çalışan bir görsel sanatçıdır. Eserlerinin birçoğu kültürler ötesi bağlamlarda üretilmiştir. Sıklıkla uzun vadeli tasarladığı projeleri, dahil etme ve dışlama, kimlik atıfları, göç ve hareketlilik gibi konuları ele almaktadır. Nadin Reschke, sanatsal pratiğinde kumaşları çok yönlü ve değiştirilebilir bir heykel malzemesi olarak sıklıkla kullanır, kumaşlar aracılığıyla kimlikleri, kolektif tarihleri ve bireysel deneyimleri görünür kılar. Nadin Reschke’nin İstanbul kentiyle, tarihi ve siyasi durumuyla olan bağları, sanatçı grubu Oda Projesi ile olan ilişkisiyle yakından ilintilidir.

ODA PROJESİ İstanbul merkezli bir sanatçı kolektifidir; Özge Açıkkol, Güneş Savaş ve Seçil Yersel 1997’de başlayan işbirliği deneyimlerini 2000 yılında bir projeye dönüştürdüler. Ocak 2000’den itibaren Galata’daki kâr amacı gütmeyen bağımsız mekânları, Oda Projesi’nin mutenalaşma süreci nedeniyle yer değiştirmek zorunda kaldığı 16 Mart 2005 tarihine kadar birçok projeye, buluşmaya ve eyleme ev sahipliği yaptı. O zamandan bu yana Oda Projesi artık mekân temelli olarak değil, ancak her zaman üçüncü bir mekân, bir sosyalleşme alanı yaratma fikrini taşıyarak yoluna devam etti. Bunu yaparken proje, İstanbul’un, sakinleri tarafından mekânsal olarak nasıl üretildiğini irdeledi. Oda Projesi bu mekânsal ve ilişkisel pratikleri Türkiye’de ve yurtdışında farklı şehirlere ve mahallelere taşıdı.