Viron Erol Vert: Family Matters

Kategori

Kitap Tanıtımı, Video Gösterimi ve Söyleşi

Tarih

27. Mayıs 2022, 18:30

Yer

DEPO
Lüleci Hendek Cad. No. 12
Tophane – Istanbul

Dil

Türkçe

Ücret

Giriş ücretsiz

Viron Erol Vert
Didem Yazıcı
Kristina Kramer

İstanbul Depo’daki kitap tanıtımında, sanatçı Viron Erol Vert ile editörler Kristina Kramer ve Didem Yazıcı, kitabın yapılışını ve sergi süreciyle olan benzerliklerini anlatacaklar. Etkinlik video gösterimi ile başlayacak, sohbet ile devam edip, yazar ve editör Fisun Yalçınkaya’nın değerlendirmesi ve soru-cevapla sonlanacaktır.

Family Matters, Conversations about Old Spirits, the Question of Belonging, and Complementary Spaces başlıklı yayında, ilk kez Alman, Yunan ve Türkiyeli sanatçı Viron Erol Vert’in son on iki yılda Berlin, İstanbul ve Atina metropolleri arasında oluşan çalışmalarının bir kesiti sunuluyor. Vert’in sanatsal pratiği, farklı kültürler, malzemeler, diller, ifade biçimleri, bakış açıları ve yaşam yaklaşımlarının bağlantı ve çatışma noktalarını bir araya getiriyor, arada kalmışlık durumu ve atmosferiyle birleştirerek melez bir kimlik kavramı oluşturuyor.

Geniş alanlara yayılan yerleştirmeler, heykeller ve görsel çalışmalarla kimlik kavramının inşasını maddesel kültür, kullanıma hazır ürünler ve sanatta nesneler ile post-küresel ve çokkültürlü bir toplumda aidiyet kavramı bağlamında irdeleyen Vert, Doğu ile Batı, teknoloji ile din, fizik ile ezoterik inançlar ve logos ile mitos arasındaki alana yayılan benlik ve ötekilik kavramlarını çağdaş sosyo-politik gelişmeler ve kimlik politikaları sonucunda oluşan kültürel hegemonyalar ışığında ele alıyor.

Vert’in kişisel çokkültürlü şekillenmesi ve aile öyküsünden yola çıkarak kitap, üç kapsamlı bölümde kentsel kültür ile köken ile farklı kozmopolit ve queer yaşam biçimleri ve Berlin gece hayatı gibi alt kültür bağlamları arasındaki etkileşimlere ışık tutuyor.  

Nadja Abt, Ingo Arend, Stéphane Bauer, Zuri Maria Daiß, Tülin Duman, Yusuf Etiman, Katerina Gregos, Hans Peter Hahn, Marius Kwint, Isabel Lewis, Beral Madra, Johannes Niehoff-Panagiotidis, Bige Örer, Mohammad Salemy, Eva Scharrer, Wendy M. K. Shaw, Angelika Stepken, Jonas Tinius, Viron Erol Vert, Didem Yazıcı, Misal Adnan Yıldız ve Kourosh Zarghani’nin değerli katkılarıyla.

Yayıncı: Distanz
Tasarım: Krzysztof

Tarabya Kültür Akademisi ve SAHA’nın değerli destekleri