Photo: Monique Ulrich

Stefan Endewardt | Ekim 2019-Ocak 2020

Stefan Endewardt. Sanatsal üretimini sanat, mimari ve kültürel altyapı arasındaki çatışma alanında gerçekleştiriyor. Endewart’ın maddeleştirilmiş düşünce formları vasıtasıyla kentsel mekanlarla toplumsal oluşumların karmaşıklıklarını ve yapı ve eylem arasındaki etkileşimi araştırdığı çalışmaları ortak enstalasyonları ve katılımcı stratejileri de kapsıyor.  Informelle Universität in Gründung‘un (Kuruluş Aşamasındaki Gayrıresmi Üniversite – IUIF) ve TRANSFORM ve SuperFuture adlı sanatçı kolektiflerinin kurucu üyesi. 2008’den beri Berlin, Kreuzberg’deki sanat ve proje mekanı Kotti-Shop’ı işletiyor. Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor.

Ekim 2019 ve Ocak 2020 tarihleri arasında Kültür Akademisi’nin konuk sanatçısı olarak Tarabya’da bulundu.