Studio Bosporus Graphic

Studio
Bosporus

Studio Bosporus

Max Czollek, Neco Çelik, Ulrich Gutmair ve Fatma Aydemir ile Edebi-Söylemsel bir Akşam

Okuma, Söyleşi, DJ Performansı

Berlin

SchwuZ

29.10.

20:30

iCal / Outlook

Discourse

Alman toplumu 2021 yılında radikal bir çeşitliliğe sahip. Bu radikal çeşitliliğin bugününü kabul etmek, Alman tarihini farklı bir anlatıyla ele alma gerekliliğine de beraberinde getiriyor. Bu çoğulcu, “göçmenlik-sonrası” Alman demokrasisinin tarihinin yazıldığı yerlerden biri de Kreuzberg: Alman hip hop müziğinin başlangıç noktalarından Kreuzberg’li 36 Boys, 1980’li yıllardan itibaren neonazi hareketlerin doğurduğu tehlikeler karşısında örgütlenen Antifaşist Gençlik ve Aras Ören ile Semra Ertan’ın metinlerinde ifade bulan, ayrımcılık ve sömürü karşıtı protesto. Günümüz toplumunun radikal çeşitliliğini yansıtan bu akşamda farklı bir tarih konuşacağız.
  ​ 
19.30 Kapı Açılışı
  
Saat 22.00: DJ Barış Cengiz ve DJ Ulrich Gutmair