Studio Bosporus Graphic

Studio
Bosporus

Studio Bosporus

Mürtüz Yolcu & Tuncay Kulaoğlu: Posttheatertreffen, Göçmenlik-sonrası Tiyatronun Değişimi

Açık Oturum

Berlin

Studio 1 - Kunstquartier Bethanien

17.10.

16:00

iCal / Outlook

Tiyatro

“Göçmenlik-sonrası tiyatro” (Posttheatertreffen) kavramı göçmenlik tarihinin deneyimlerini çift anlamda ortadan kaldıran bir tiyatro dilinin özgüvenli ve oyunbaz gelişimini ifade ediyor: Bir yandan demonstratif bir muhafaza etme hali, diğer yandan da kendi kendini anlam yüklemelerinden ve stereotiplerden arındırarak özgürleşme. “Göçmenlik-sonrası” tiyatronun ana karakterlerinden dramaturg Tuncay Kulaoğlu ve Tiyatrom kurucusu Mürtüz Yolcu bu değişimi konuşuyor.